Содержание  1. Изменения к Закону о рекламе от 12 января 2012г.

  2. Лицензируемые виды деятельности

  3. Закон от 16.11.10г. об отмене некоторых видов хоз. деятельности

  4. Основной закон

скачать документацию


ЗАКОН УКРАЇНИ


 


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу


 


 Верховна Рада України постановляє:


 І. Внести зміни до таких законів України:


 1. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486) доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:


 "розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання".


 2. Частину другу статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:


 "трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини".


 У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.


 ІІ. Прикінцеві положення


 1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.


 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:


 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


 розглянути питання щодо доцільності знаходження в Класифікаторі професій ДК 003:2010 таких видів професій: 5151 - Астрологи та ворожки; 5152 - Ворожки та хіроманти;


 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України 


В.ЯНУКОВИЧ


м. Київ


12 січня 2012 року


№ 4316-VI 


Лицензируемые виды деятельности


1. На основании специальных (отдельных) законов лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности:


1) банковская деятельность;

2) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

3) по предоставлению финансовых услуг;

4) внешнеэкономическая деятельность;

5) деятельность в области телевидения и радиовещания;

6) деятельность в сфере электроэнергетики и использования ядерной энергии;

7) деятельность в сфере образования;

8) деятельность в сфере интеллектуальной собственности;

9) производство и торговля спиртом этиловым  коньячным и плодовым  алкогольными напитками и табачными изделиями;

10) деятельность в сфере телекоммуникаций;

11) строительная деятельность.

12) согласно этому Закону с учетом особенностей  определенных Законом Украины "О наркотических средствах  психотропных веществах и прекурсорах "  лицензированию подлежит деятельность по обороту наркотических средств  психотропных веществ и прекурсоров.2. Согласно Закону «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности: